View Single Post
Old 7th February 2008, 00:50
#9  
bakmi_rai_rai
Medal Winner
bakmi_rai_rai is offline

bakmi_rai_rai's Avatar

Join Date: Oct 2007
Location: Daniel Johns' heart
Posts: 8,650
bakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legendbakmi_rai_rai Super Legend

Default

Quote:
Originally Posted by jawadwipa View Post
sami2 jeng bakmi....menawi wonten ingkang boten leres anggenipun nyerat krami inggil punika sejatosipun badhe dipun blacklist saking df ngayogyakarta hadiningrat...ngatos-atos...
Sampun, mboten punapa-punapa, cekap sekedhik2 kemawon nulisipun, mangke menawi klentu ndak malah kula dipun kuya2 ... ...Amargi, menawi nulise kathah2, kula nggih bingung piyambak ...

Spoiler
All My Life I Have Known Who I Am, A Troubled Girl But I Stand
Reply With Quote