DetikForum

DetikForum (http://forum.detik.com/index.php)
-   Bandung (http://forum.detik.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Pamali..... Pamali..... Pamali..... (http://forum.detik.com/showthread.php?t=6590)

asgartea 28th November 2007 13:55

Pamali..... Pamali..... Pamali.....
 
Kolot baheula mah asa loba larangan, maksudna mah alus jigana teh.
Rek kieu pamali, rek kitu pamali.

Tah ieu contona :
Pamali : Tong ngajentul dina lawang panto => bisi nongtot jodo
Alasan logis : ngahalangan batur nu rek ngaliwat.


Cik naon deui nya jenis-jenis Pamali nu lian ?

NB : Pamali ieu mah sanes salaki na Bu Mali :D

herdianz 28th November 2007 13:58

Tong lalanggiran, bisi paeh indung ....

teuing naon alasan logis na ... :D

Ulukutek Leunca 28th November 2007 14:01

Quote:

Originally Posted by herdianz (Post 242465)
Tong lalanggiran, bisi paeh indung ....

teuing naon alasan logis na ... :D

Pangedulan etateh

tong ngadahar cau dempet budak mah pamali
padahalmah kolotna sarakah hayang cau nu gede

herdianz 28th November 2007 14:06

jadi kolot baheula mah nyarekan/ngadidik budak teh make cara nyingsieunan nyak, emh peninggalan jajahan walanda ieu teh, pembodohan ...

basa apel kuring di geunggeureuhkeun ku camer & capam, pedah kuring motong kuku peuting2, pamali cenah... ku kuring di tembal we, baheula mah pamali teh pedah poek, jeung can aya catut kuku, bahaya mun motong kuku peuting2, bisa kakeureut jeung ramo na ... :D hihihi

agescool 28th November 2007 14:07

budak leutik tong ngadahar tunggir hayam...


padahal eta bagian nu paling ngeunah...:bigcry:

cep.otsmar1 28th November 2007 14:08

Ulah ngadahar tunggir
Padahal etateh gudang na lemak... ngeungeunahna...

Ulah ngadahar jangjang hayamm....
lamun aya keneh ping2na atawa dadana...

angkelprog 28th November 2007 14:09

Ulah Meuli Uyah tengah Peuting,Pamali
Padahal mah euweuh warung nu buka :lol: :lol:

Ulukutek Leunca 28th November 2007 14:11

Quote:

Originally Posted by Mang Kodok (Post 242615)
Ulah Meuli Uyah tengah Peuting,Pamali
Padahal mah euweuh warung nu buka :lol: :lol:

ayeunamah meunang da aya indomaret 24 jam

agescool 28th November 2007 14:17

Ulah ngupil bari calangap....
nyaho sorangan epek samping na....

angkelprog 28th November 2007 14:20

Ulah sok ngado2rong mobil nu ban na kempes :getok:


All times are GMT +8. The time now is 00:40.


Powered by vBulletin
Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.