Thread: Emut Maot!
View Single Post
Old 9th March 2008, 05:56
#9  
gumilang23
Groupie Member
gumilang23 is offline

gumilang23's Avatar

Join Date: Nov 2007
Posts: 28,379
gumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legendgumilang23 Super Legend

Default

upami kana maot mah pasti emut sadayana ge jang, sok coba tanya kasagala penjuru dunya, da pasti inget........ngan....ngan....nu moal emut teh iraha, kumaha, sareng rek kamana engke mun maot.
da maot mah aya 2 tujuan sanes, nukahiji ka surga, nukadua kanaraka. tah tinggal milih we eta mah......kumaha cenah milihna....sok ayeuna di pikirkeun numana nu panghesena...........................ah eta mah tong dipikiran jang, dijalankeun we...trs diamalkeun....sok gera sing seer kana ibadah, kana amal, puasa, ngaji sareng ngajalankeun perintah2 gusti numaha agung, ALLAH jenenganana.


tong hilap >>>>> JAUHAN kana larangan ALLAH SWT.

yu ah, urang sholat shubuh hela.........gera hudang baraya sabangsa, sadulur kabeh.....
Reply With Quote